ضوابط و مقررات بازنگری طرح تفصیلی خرم آباد

برای شما اطلاعاتی در مورد ضوابط و مقررات بازنگری طرح تفصیلی خرم آباد آماده کرده ام مطالعه فرمایید

ضوابط و مقررات بازنگری طرح تفصیلی خرم آباد

ضوابط و مقررات بازنگری طرح تفصیلی خرم آباد

ضوابط-و-مقررات-بازنگری-طرح-تفصیلی-خرم-آباد

توضیحات:
ضوابط و مقررات بازنگری طرح تفصیلی خرم آباد، در قالب فایل pdf.

ضوابط و مقررات مربوط به شهرسازی و نیز ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی در شهر خرم آباد در داخل این فایل به تفصیل بیان شده و راهنمای خوبی برای هرگونه ساخت و ساز در شهر خرم آباد است.
دانلود فایل

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : برنامه ریزی شهری
  • تگ : طرح تفصیلی, شهرخرم آباد, طرح جامع, برنامه ریزی شهر خرم آباد, مقررات شهرسازی خرم آباد

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید